Svarbiausi klausimai keičiantiems senus kieto kuro katilus

 •  

  Kada ir kaip bus priimamos paraiškos paramai gauti?


   • Paraiškos katilų keitimo kompensacijai gauti bus priimamos šiu metų gegužės mėnesį

   • Paraiškų priėmimą ir administravimą vykdys Lietuvos respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra - http://www.apva.lt

   

  Kokie reikalavimai fiziniams asmenims?


  • Fizinis asmuo, nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties vieno arba dviejų butų namą arba sodų paskirties pastatą (sodo namą), kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir pastatas yra įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus nuo kvietimo teikti Registracijos formas dienos, t. y. pastatas turi būti baigtas statyti ir įregistruotas iki 2014 m. (jei registracijos formą teiksite 2019 m.)
  • Naujai pastatytiems, statomiems namams parama nėra skiriama.

   

   Kokie reikalavimai įsigyjamai įrangai?


   Neefektyvius biomasę naudojančius katilus galima keisti į:
  • naują biokuro (granulinį nekombinuotą) katilą, atitinkantį 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“. Tik katilo degiklio pakeitimas nėra finansuojamas;
  • šilumos siurblį, kurio energijos šaltinis yra geoterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė vanduo (žemė-vanduo), o sezoninis naudingumo koeficientas (SCOP) ne mažesnis kaip 3,5;
  • šilumos siurblį, kurio energijos šaltinis yra hidroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė vanduo (vanduo-vanduo), o sezoninis naudingumo koeficientas (SCOP) ne mažesnis kaip 3,5;
  • šilumos siurblį, kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė vanduo (oras-vanduo), o sezoninis naudingumo koeficientas (SCOP) ne mažesnis kaip 3,0.
  • kombinuoti siurbliai su dujom ir skystu kuru netinkami finansuoti. 

   

   Kada patirtos išlaidos yra tinkamos finansuoti?


  • Sąskaitos ir priėmimo-perdavimo aktai už įrangą gali būti išrašyti nuo einamųjų metų (2019 m. jei registracijos formą planuojate teikti šiais metais) sausio 1 d, tačiau biokuro katilai ir šilumos siurbliai negali būti sumontuoti (pvz. gręžinių pasai turi būti išrašyti ne anksčiau nei pateikta registracijos forma iki registracijos formos APVA pateikimo dienos, kitaip nebus išmokama parama.
  • Įrangą galite įsigyti ir po registracijos formos pateikimo gavę atsakymą ar jūsų projektas bus finansuojamas.
  • Jei įrangos nesuspėsite įsigyti šiais metais, galėsite dalyvauti kitame kvietime ateinančiais 2020 m.
  • Jei įranga bus įsigyta šiais metais, tačiau nepakako finansavimo arba kvietime nustatytu terminu nepateiksite registracijos formos, negalėsite teikti registracijos formos kitais metais, nes išlaidos bus netinkamos finansuoti.

   

   Koks paramos dydis? 


  • Fiziniam asmeniui bus kompensuojama 50 proc. sumos, kuri yra paskaičiuojama padauginus įsigyto įrenginio galingumą kilovatais (kW) iš fiksuotų vieno kilovato galios įkainių, kurie priklauso nuo šildymo įrenginio tipo bei įrangos komplektacijos. Fiksuotus vieno kilovato įkainius skirtingiems įrenginiams galite pamatyti žemiau pateiktoje lentelėje.
  • Parama atitinkamai mažėja, jei name yra registruotas verslo plotas (eliminuojamas verslo plotas iš bendro ploto, proporcingai sumažinant paramą).

   

   Ką turi daryti fizinis asmuo, norintis gauti paramą?

  • Sulaukti, kada www.apva.lt bus paskelbtas kvietimas teikti registracijos formas (planuojama gegužės mėnesį);
  • Kvietimo galiojimo metu (ne anksčiau ir ne vėliau) užpildyti registracijos formą ir su kvietime nurodytais dokumentais ir kvietime nurodytu būdu pateikti APVA;
  • APVA per 30 dienų pasibaigus kvietimui, įvertins Jūsų pateiktą registracijos formą ir informuos apie kompensacinės išmokos rezervavimą arba registracijos formos atmetimą, paaiškinant atmetimo priežastį. Šiuo metu registracijos formų nėra, jų iš anksto užpildyti ir pateikti negalima.

   

   Per kiek laiko galėsiu atlikti darbus?


  • Katilo keitimo darbai privalės būti atlikti per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos;
  • APVA išlaidų kompensavimo prašymą turėsite pateikti ne vėliau kaip per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos,
  • Nepamirškite, kad kartu su išlaidų kompensavimo prašymu APVA reikės pateikti dokumentų, pagrindžiančių informaciją apie išmontuoto neefektyviai biomasę naudojusio katilo atidavimą atliekų tvarkytojams, kopijas.

   

   Kokius duomenis/dokumentus (be asmens rekvizitų) turi pateikti fizinis asmuo registracijos formoje?


  • Namo/sodo namo unikalų numerį (ne sklypo, ne ūkinio pastato ar kt);
  • Įsigyjamos įrangos tipą (katilas, tam tikros rūšies siurblys, jo galingumas ir naudingumo koeficientas (COP), svarbu tiksliai žinoti kokį įrenginį įsidiegsite);
  • Seno katilo ir sistemos nuotraukos;
  • Notariškai patvirtintas įgaliojimas, jei registracijos formą teikia įgaliotasis fizinis ar juridinis asmuo;
  • Jei name yra bendrasavininkų/bendraturčių (laisvos formos sutikimas įgyvendinti projektą).

   

  Daugiau skaitykite - http://www.apva.lt